Våra kunder

De som verkligen kan bedöma våra insatser, det är våra kunder. Här hittar du en komplett kundlista över de företag vi har arbetat tillsammans med under åren.

Komplett kundlista

Du kan också läsa om vad några av våra beställare tycker om oss och vårt arbete.

Assa Abloy
Trafikverket
DHL Solutions Nordic Region
Ericsson R&D
Ericsson Zambia
Ruag Space
Tieto R&D Services

Assa Abloy

”Vi är väldigt nöjda med insatserna från Apricot Management. Vi kunde bygga en ny företagskultur från början, och med den mentala verktygslådan från Apricot Management som bas kan vi nu prata om sådant vi annars inte kunde ha hanterat. Därigenom har vi fått ett mycket bättre arbetsklimat.

Assa Abloy

Vidare har vi fått en förståelse för gruppdynamiska processer och individuella normer och beteenden. Det har medfört att vi nu har en hög motivation och att vi stöttar varandra. Vi är en manlig arbetsplats och den grabbighet som lätt uppstår på sådana arbetsplatser fick helt enkelt ingen chans.

När vi fick i en ny, senior medarbetare sa han så här:

Vår erfarenhet är att nya medarbetare lätt anpassar sig till den goda företagskultur som vi nu har. Det i sin tur bidrar till att vi lättare kan rekrytera och behålla medarbetare.

Projektet la vi upp som en process där Apricot Management stöttade oss under en längre tid, med insatser vid flera tillfällen. Det positiva sätt som Elisabet och Tomas förmedlar sina personliga erfarenheter på och att det fanns stort individuellt svängrum bidrog starkt till det höga engagemang vi fick i gruppen.”

Eric Michélsen, Director Interconnectivity Platforms, Assa Abloy AB

Trafikverket

”Arbetsprogrammet var väldigt uppskattat bland medarbetarna och många tyckte att man fick en ”verktygslåda” att jobba med kring tankens kraft, stresshantering och kreativitet. Genomförandet av programmet i workshopar med mycket diskussion var också uppskattat.

Trafikverket

Ledningsgruppen tog till sig resultatet av kulturvärdesmätningen och det har resulterat i fortsatt arbete för hela sektionen. Vi har beslutat att genomföra ett förändringsprojekt där vi tillsammans i sektionen valt ut fyra viktiga värdeord för oss samt definierat vad de betyder. En implementeringsgrupp har tillsatts för att hålla förändringsarbetet levande. Syftet är att utveckla sektionens företagsklimat mot den goda arbetsplatsen.

I september genomförde Banverket en medarbetarundersökning som görs ungefär vartannat år. Mätningen ger ett övergripande ”förändringsindex” – ett mått på hur väl organisationen mår. Ingående nyckeltal mäter bland annat medarbetarkraft, arbetsmiljö, ledningsförmåga samt målstyrning. Glädjande för sektionen var att vi blivit bättre på samtliga områden. Det sammanvägda förändringsindexet låg nu i topp på den avdelning vi tillhör.

I ledningsgruppen anser vi att det arbetsprogram vi genomfört med Apricot Management har haft en reell inverkan på vår positiva utveckling.”

Fredrik Åhlander, Sektionschef, Trafikverket

DHL Solutions Nordic Region

”Jag gick stresskursen i ett tidigare jobb och tyckte att den var så bra. Därför ville jag anlita samma människor för att utbilda min ledningsgrupp för norra Europa i Stress Management.

Jag tycker att det här är en viktig managementfråga. Programmet skapar en långsiktig hållbarhet och en bra grund att stå på varför jag mycket varmt vill rekommendera det för alla företag som vill bli långsiktigt framgångsrika.

DHL

Programmet har många fördelar. Vi har fått en insikt i hur lätt man bygger upp allt för höga stressnivåer och vi har framför allt fått en metodik för att ta ner nivåerna. Därigenom både mår vi bättre och presterar bättre! Upplägget med uppföljning har också stimulerat till att skapa goda bestående vanor.

Utbildningen har också fungerat som en bra teambyggande aktivitet. Elisabet och Tomas har varit tydliga och öppna, bjudit på sig själva men också stått tillbaka och låtit deltagarna komma fram. Det har skapat en miljö där deltagarna har öppnat sig och kunnat prata om högst personliga saker. Trots våra stora kulturskillnader så har det skapat ett högre förtroende för varandra och i dag både når vi fram till och förstår varandra bättre.”

Allan Lavén, Nordic region manager, DHL Solutions

Ericsson R&D

”Utbildningspaketet har haft en mycket positiv påverkan. Inte bara på de team som har genomfört programmet utan även på andra människor i organisationen. Våra beteenden har blivit mer konstruktiva, vi lyssnar mer och bollar fram nya kreativa idéer innan vi drar slutsatser. Vi har helt enkelt blivit effektivare och bättre som människor.

Ericsson

Mjuka faktorer och värderingar brukar inte vara de starkaste egenskaper för ingenjörer. Ingenjörer måste alltid veta hur grejerna fungerar, och det tog Elisabet och Tomas hänsyn till.

Innan du kan ändra dina vanor, behöver du förstå hur människan och hjärnan fungerar. Du måste börja därifrån för att ha en chans. Och när man kan ändra sig själv har man bättre möjligheter att leda andra.

Utvecklingen står stilla om man inte vågar gå utanför gränserna. Vi behöver väcka kreativiteten inom organisationen, men du måste börja med dig själv. Elisabet och Tomas har med det här paketet varit en ögonöppnare för oss. Vi kommer att fortsätta öppna flera ögon inom vår organisation och ge flera människor chans att uppleva den positiva, energiska och coola känslan som jag och mina team har upplevt och upplever varje dag.”

Markku Tapanainen, Manager R&D, Ericsson AB

Ericsson Zambia

”Teamet från Apricot Management guidade oss genom en process som gjorde att vi förstod både skillnader och likheter i våra värderingar. De gav oss också verktyg för att lösa problem i vårt dagliga arbete. Det har medfört att vi blivit mer effektiva och fokuserade på vår uppgift och våra affärsmål.

Ericsson

Varje medarbetare insåg kraften i att hantera sina tankar, känslor och beteenden mer ändamålsenligt. Vi lärde oss också om varandras ambitioner och ”ömma punkter”, vilket gjorde att vi sedan kunde samarbeta bättre. Vi skapade även ett högre medvetande om hur till exempel en kund eller kollegas värderingar påverkar samspelet och att man behöver ta större hänsyn till det för att nå företagets affärsmål. En av de värderingar som vi valde, ”Customer Collaboration”, kompletterar företagets globala värderingar och visar hur vi som lokalbolag vill arbeta tillsammans med vår kund och angripa kundens affärsutmaningar tillsammans. Motivationen ökade hos alla medarbetare i bolaget genom de insikter som vi fick i programmet.”

David Lindblom, VD, Ericsson Zambia

Ruag Space

”Målet med vårt ledarskapsprogram var att överbrygga de skillnader som fanns i synen på ledarskap mellan chefer och projektledare och få till en bättre dialog och inte minst en bättre förståelse för varandras prioriteringar.

Ruag Aerospace

Elisabet och Tomas har på ett mycket kunnigt och inspirerande sätt fått oss att närma oss varandra. Kombinationen av inspirerande föreläsningar, givande grupparbeten, personliga kontrakt och tydlig återkoppling har gjort att samsynen mellan olika delar av verksamheten har ökat på ett påtagligt sätt. De har under programmet använt ett antal olika infallsvinklar och verktyg för att hjälpa oss framåt utan att för den skull tappa den röda tråden. Deras vilja att dela med sig av egna personliga erfarenheter har också gett en stor trovärdighet åt deras budskap.

Vi har idag en gemensam vision över vilket ledarskap vi vill ha. Vi har också tagit ett stort kliv i den riktningen och lagt en bra grund för att ta oss ännu längre.”

Lars Aronsson, HR-chef, RUAG Space AB

Tieto R&D Services

”Vi är mycket nöjda med resultatet som klart överträffade våra förväntningar. Tomas och Elisabets plattform i egen erfarenhet, kombinerat med enkelhet och sunt förnuft, gjorde att allas intresse och engagemang var på topp hela tiden. Vi fick kunskap som gick att tillämpa direkt och som nu har resulterat i en bättre fungerande daglig verksamhet.

Tieto

Effekten har blivit att alla faktiskt har genomfört förändringar i sitt arbetssätt som har minskat deras stress och ökat deras förmåga att hinna med de viktiga uppgifterna. Effekten sitter fortfarande i efter ett år vilket är värt att notera. Det har i sin tur lett till att vi har roligare på jobbet och har ökat tillväxten i verksamheten.”

Staffan Barrefors, Affärsområdeschef, Tieto

Komplett kundlista

AddQ Consulting
Advokatfirman Delphi
Akademiska hus
ALS Scandinavia
Assa Abloy, Spanien
Assa Abloy, Sverige
AstraZeneca
Besab
BIM Kemi
Borealis
Caran
Chalmers Tekniska Högskola
Chalmersfastigheter
DHL
DM/TM
EDS
Elicit
Ericsson, Italien
Ericsson, Sverige
Ericsson, Tyskland
Ericsson, Zambia
Fixturlaser
Forsman & Bodenfors Factory
Förvaltnings AB Framtiden
Gatubolaget
Högskolan i Borås
Ica Banken
Ikaros Datakonsulter
Informasic
Intrum Justitia
IHM Business School
Kronans Droghandel
Kvaerner Power
Kvaerner Pulping
Lansa Fastigheter
Liseberg
Luna
mPeira
Multilens
Mölndals stad
Nordea
Renova
Relacom
Riksskatteverket
RUAG Space
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SAS
SCA
Schenker
Semcon
Sigma
Skandiabanken
SKF
Specter
Spotfire
Stark Film & Event
Stena Line
Stora Enso
SveaReal
Svenska Orient Linien
Sweco
Sätila Holding
T2 Data
Tele2
Tengbom
Tieto
Trafikverket
TRR Trygghetsrådet
Volvo Aero
Volvo Business School
Volvo Bussar
Volvo Cars Corporation
Volvo Information Technology
Västra Götalandsregionen
Zipper
WonderBrand