Ser brevet konstigt ut? Klicka här »

Bättre liv. Bättre affärer.
2012-01-26


 
 

En ny god vana

Det är nytt år och för många av oss innebär det lite av en nystart. Antingen vi har avgett några nyårslöften eller inte är januari ett bra tillfälle att förverkliga goda föresatser och införa nya bra vanor. Men att etablera en ny vana och få den att stanna kvar är inte alltid så enkelt. Det tar tid och viljekraft att etablera en vana. Under den tiden kan du få hjälp. På websiten Habitforge.com får du under tre veckor dagliga påminnelser och uppföljning på hur det går för dig med din nya goda vana.

Om du vill skapa en ny vana kommer här sju hurtiga tips som vi tror kan underlätta:
1. Var specifik med vad du ska göra, när du ska göra det, hur det ska gå till och varför du ska göra det.
2. Bestäm vad du ska göra istället för vad du inte ska göra. Vi kallar det här för "död mans lag", vilket innebär att om en död man kan göra det bättre än vad du kan, så har du antagligen bestämt dig för att sluta med något du redan gör. Dina chanser att lyckas ökar om du istället börjar med ett alternativt beteende till det nuvarande som du vill minska eller sluta med.
3. Var realist inte optimist. Lägg dina mål och ambitioner på en rimlig nivå som du kan klara av utan att det blir allt för jobbigt i längden.
4. Sätt upp ett specifikt datum som mål för din nya vana, till exempel om tre veckor. När detta datum infaller fattar du ett nytt beslut att antingen fortsätta som tidigare eller förändra dina föresatser. Så här kan du fortsätta tills din nya vana har blivit en naturlig del av ditt liv.
5. Berätta för så många som möjligt vad du tänker göra, det ökar pressen och därmed sannolikheten att du verkligen kommer att göra det du har tänkt.
6. Börja nu, inte i morgon.
7. Om du missar en dag eller ett tillfälle, glöm det och se framåt. Det som är gjort är gjort, det är vad du gör från och med nu som är viktigt.Rik och lycklig?

Vad innebär det att vara framgångsrik som individ, företag eller samhälle. Det har sedan länge antagits att det finns ett samband mellan ekonomisk framgång och lycka, men redan i sitt tal 1968 ifrågasatte Rober Kennedy om BNP verkligen var ett lämpligt mått på framgång. Sedan dess har bevis som "the Happy Planet Index" och "Genuine Progress Indicator" hjälpt till att utmana antagandet att det finns ett tydligt samband mellan rikedom och ekonomisk tillväxt och välbefinnande och lycka.

Trots kontinuerlig exponentiell tillväxt sedan 1970-talet, har index för livstillfredsställelse planat ut. Det har visat sig att efter en viss inkomst som är relativt låg och som alla i den rika delen av världen sedan länge har uppnått, är det bara 7% av vårt välbefinnande som beror på hur mycket pengar vi har. Nyckeln till ökat välbefinnande verkar i stället vara vad "The New Economics Foundation Think Tank" kallar de fem vägarna till välbefinnande. Dessa är:
1. Anknytning till vänner, familj och samhälle
2. Att bidra med något meningsfullt.
3. Att vara fysiskt aktiv
4. Att ha mål och att fortsätta lära
5. Att vara nyfiken och engagerad

Hur ser det ut i ditt liv? Vad gör dig lycklig? Vad tycker du är framgång? Vad värderar du högst? Är det dessa saker du lägger tid och energi på att skapa i ditt liv?Lär dig tänka annorlunda

En undersökning av 5.000 entreprenörer och ledare (Jeff Dyer, Mariott School, Brigham Young University; Hal Gregersen, INSEAD) visar att alla som regelbundet anstränger sig för att tänka annorlunda kan tänka annorlunda. Innovatörer - av nya affärsverksamheter, produkter och/eller processer - ägnar cirka 50% mer tid åt att försöka tänka okonventionellt jämfört med de som inte är innovatörer. Med andra ord ägnar alla lite tid åt att tänka kreativt men innovatörer tänker kreativt mycket oftare och mer regelbundet än andra. Undersökningen visar också att de som regelbundet ägnar sig åt lateralt eller associativt tänkande också levererar mer innovativa resultat och gör det oftare.

Om det nu ger så bra resultat att tänka kreativt och associativt varför ägna sig då inte fler åt det? Varför lägger vi inte ner mer tid på att varar kreativa? Forskning vid Harvard Medical School visar att 60-80% av alla vuxna tycker att det är obekvämt och obehagligt att tänka annorlunda. När vuxna måste använda associativt tänkande och koppla ihop det som inte har någon logisk koppling blir de dessutom utmattade.

Idag tror man att huvuddelen av vår kreativa förmåga, cirka två tredjedelar, beror på omgivningen, medan bara en tredjedel har genetiska orsaker. Det är bara att titta på barnen. Alla barn är kreativa, vilket innebär att alla vuxna en gång har varit kreativa experter. Vi har bara glömt hur man gör och slutat träna.

Så försök komma ihåg hur det var att vara barn och sätt igång att öva upp den kreativa förmåga du faktiskt har. Det har dessutom visat sig att om vi tränar kreativt tänkande tillräckligt länge blir vi inte längre trötta utan får energi.
Vill du också ha ett bättre liv och bättre affärer?

Bättre liv. Bättre affärer. Det är vårt löfte till dig. Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om oss, hur vi arbetar för att infria vårt löfte och om våra aktuella uppdrag.
www.apricotmanagement.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@apricotmanagement.se

Telefon: 031-335 75 75
Tomas mobil: 070-773 01 30
Tomas e-post: tomas@apricotmanagement.se

Elisabets mobil: 070-773 01 37
Elisabets e-post: elisabet@apricotmanagement.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? klicka här »

Slogan