Ser brevet konstigt ut? Klicka här ยป

Bättre liv. Bättre affärer.
2012-09-06


 
 

Hjälp andra och få mer tid

Att ta sig tid att hjälpa andra får människor att känna att de har mer tid - inte mindre!Ger du bort lite av din tid åt någon annan har du rent objektivt mindre tid kvar för dig själv, dygnet har fortfarande bara 24 timmar, men trots det upplever de flesta att de har mer gott om tid. De känner sig mindre stressade, mer effektiva och mer produktiva.

Cassie Mogilner at Wharton School, University of Pennsylvania är intresserad av vad som gör människor lyckliga. Hon såg att mycket lyckoforskning handlade om pengar och att den visade att människor känner sig rikare när de ger bort pengar till välgörenhet, trots att de faktiskt har mindre pengar kvar. Hur stor summa du ger bort påverkar inte känslan, det är att pengarna används till ett gott och osjälviskt ändamål som gör att du känner dig rikare.

Cassie Mogilner upplevde själv att tid var väl så viktigt som pengar för att bli lycklig och frågade sig om samma sak gällde även här - känner vi att vi får mer tid om vi ger bort tid till andra för att hjälpa dem.

För att se om teorin stämde gjorde Cassie Mogilner en serie studier där en grupp deltagare har fått hjälpa andra på olika sätt. En grupp fick Ägna fem minuter åt att skriva ett stödjande meddelande till ett sjukt barn, andra fick sätta av 20 minuter för att hjälpa en student med en uppsats och en tredje grupp fick spendera 30 minuter med en valfri aktivitet som hjälpte någon annan. Samtidigt fick en kontrollgrupp slösa bort tid med att räkna antal e i en latinsk text, andra fick göra något som var bra för dem själva och en tredje grupp fick helt enkelt gå hem en halvtimma tidigare.

I alla studierna upplevde de som hade gjort något för någon annan att de hade mer gott om tid jämfört med de som ingick i kontrollgruppen. Resultatet visar att om du ger lite av din tid till andra kan det få dig att känna dig mindre tidspressad än om du slösar bort tiden, gör något för dit själv eller får ledig tid. Deras agerande efter experimenten visade också på att de som gjort något för någon annan var mer villiga att ge bort sin tid. När de blev ombedda att spendera cirka en halvtimma på en web-studie veckan efter försöket, var de som hjälpt andra mer villiga att sätta av tid och lade ner mer tid på uppgiften.

Förklaringen till att människor upplevde mindre tidspress var att de kände sig mer kapabla, säkra och nyttiga när de tog sig tid att hjälpa någon annan. De kände att de åstadkom något och fick större tilltro till att de kunde åstadkomma något även i framtiden. Synen på sig själva som effektiva gjorde att de kände att tiden räckte till i högre utsträckning.

Naturligtvis finns det en övre gräns för hur mycket tid du kan ge bort. Om du ger bort så mycket tid att du inte längre klarar av att fullgöra andra åtaganden fungerar det inte. Men forskningen visar att redan när du ger bort lite av din tid till någon annan får du känslan av att du kan åstadkomma mer på den tid du har kvar och då blir du totalt sett mycket effektivare. Dessutom var det precis som med pengar; det är inte hur mycket du ger bort som avgör känslan av effektivitet och minskad tidspress, det är vad tiden används till som är viktigt.

Vill du känna att du har mer tid? Försök då att använda en stund varje dag att göra något för att hjälpa någon annan. Det spelar ingen roll om det är någon i din familj eller på din arbetsplats som du hjälper med något utöver det vanliga eller om du gör något för att hjälpa en främling. Allt som innebär att lägga tid på att hjälpa någon annan räknas, att laga din respektives favoriträtt fungerar lika bra som att bjuda en hemlös på fika. Att hjälpa en arbetskamrat fast det inte ingår i dina arbetsuppgifter istället för att ta en onödig paus kan göra att du mår bättre och får mer gjort.

Så prova att göra något snällt för någon annan på jobbet och se vad som händer och känn efter hur det känns. Har du tur är det fler på din arbetsplats som gör likadant. Tillsammans kan ni skapa en kultur där ni både hjälper varandra och känner er effektiva.
Vill du också ha ett bättre liv och bättre affärer?

Bättre liv. Bättre affärer. Det är vårt löfte till dig. Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om oss, hur vi arbetar för att infria vårt löfte och om våra aktuella uppdrag.
www.apricotmanagement.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@apricotmanagement.se

Telefon: 031-335 75 75
Tomas mobil: 070-773 01 30
Tomas e-post: tomas@apricotmanagement.se

Elisabets mobil: 070-773 01 37
Elisabets e-post: elisabet@apricotmanagement.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? klicka här »

Slogan