Ser brevet konstigt ut? Klicka här ยป

Bättre liv. Bättre affärer.
2012-11-29


 
 

Vad gör ett varumärke starkt?

Ett varumärke kan delas in i hårda och mjuka delar. De hårda delarna handlar oftast om själva varan eller tjänsten och hur den möter köparens funktionella behov. De mjuka bitarna handlar inte så mycket om hur varan eller tjänsten presterar utan mer om hur företaget bakom uppfattas. En stor internationell analys om varför beslutsfattare byter leverantör visar vad de egentligen tycker är viktigast hos en leverantör.
Beslutsfattarna angav följande skäl:
- Leverantören har upphört 4%
- Konkurrenternas bearbetning 5%
- Lägre pris från annan leverantör 9%
- Fick inte vad vi önskade 14%
- Bristande intresse från leverantören 68%

Källa: Rockefeller institute / Tarp Studies

Studier har visat att de mjuka värdena har större betydelse än de hårda när vi väljer vem vi ska köpa av. Det kan verka konstigt att produktens kvalitet eller företagets kärnkompetens har mindre betydelse än att köparen känner gemenskap med varumärket, att de blir bemötta med omtänksamhet och/eller att det är roligt att arbeta med leverantören.

Ett skäl till att de mjuka bitarna är så viktiga när vi väljer leverantör är att vi människor alltid fattar beslut med våra känslor, även när vi tror oss vara rationella (sanningen är att vi i efterhand rationaliserar våra redan känslomässigt grundade val). Att det är så beror på grundläggande mänskliga mekanismer, vilket bevisats av bland andra Daniel Kahneman för vilket han belönades med Nobelpriset i ekonomi år 2002.

Kort sagt, vi väljer med hjärtat men motiverar med hjärnan.

Enligt brittiska Research Now är svenska företag sämst i Europa på att behålla sina kunder. Och i en tämligen färsk undersökning, genomförd av Sifo bland 6.000 medarbetare och beslutsfattare i Sverige, ansåg deltagarna att man skulle få följande konsekvenser om man blev duktigare på att serva sina kunder på kundernas villkor:
- Företagets varumärke skulle stärkas 65%
- Företagets lönsamhet skulle förbättras 61%
- Medarbetarna skulle bli mer motiverade. 51%

För att bygga ett starkt varumärke måste både de hårda och de mjuka värdena prioriteras. Det är först då ditt varumärke har de bästa förutsättningarna att bli mer värdefullt än konkurrenternas, d.v.s. generera större intäkter och högre vinster.

Ett starkt varumärke byggs till 20% upp av reklam, PR och sociala medier medan medarbetarnas beteende mot kunder och andra intressenter står för övriga 80%. Framgång för företag handlar om människor, människor, människor. Det är individer som hanterar kund- och affärsrelationerna. Det är människorna som gör företaget omtyckt och uppskattat. Det är också individerna som skapar de starka teamen. Det är människorna som gör er framgångsrika.

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att stärka ert varumärke och få människorna i er organisation att bli ännu bättre på att bygga goda relationer med era kunder? Hör av dig till oss så berättar vi mer!Vill du också ha ett bättre liv och bättre affärer?

Bättre liv. Bättre affärer. Det är vårt löfte till dig. Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om oss, hur vi arbetar för att infria vårt löfte och om våra aktuella uppdrag.
www.apricotmanagement.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@apricotmanagement.se

Telefon: 031-335 75 75
Tomas mobil: 070-773 01 30
Tomas e-post: tomas@apricotmanagement.se

Elisabets mobil: 070-773 01 37
Elisabets e-post: elisabet@apricotmanagement.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? klicka här »

Slogan