Ser brevet konstigt ut? Klicka här ยป

Bättre liv. Bättre affärer.
2013-06-13


 
 

Vad motiverar oss egentligen?

Morot och piska som motivation är förlegat. Enligt modern forskning är det vår inre drivkraft som är den viktigaste orsaken till motivation. Det vi kan göra för att motivera andra är att skapa förutsättningar som gör att den inre motivationen får möjlighet att växa.

Dan Pink1, en välkänd forskare kring motivation, skiljer på yttre motivation i form av exempelvis beröm, pengar och förmåner och inre motivation som enligt Pink påverkas av tre faktorer.
1. Syftet.
2. Graden av självstyrande.
3. Viljan att bli bättre.


Vi behöver först och främst förstå och acceptera syftet med det vi gör, det vill säga att förstå varför vi ska göra något och även varför och på vilket sätt detta är bra för oss och andra människor. Varför det vi gör långsiktigt bidrar till vårt välbefinnande och vår utveckling.

Dessutom behöver vi själva få möjlighet att lägga upp vårt arbete och bestämma hur det skall göras. Vi behöver känna att vi själva kan kontrollera och planera vår tid och våra resultat utan att bli detaljstyrda och övervakade.

Sist - men inte minst - är det vår vilja till utveckling och vår strävan att vilja bli bättre som driver vår inre motivation och vårt engagemang.

Om vi jämför den yttre motivationen - som till exempel beröm och ekonomisk ersättning - med den inre motivationen - syfte, självstyrning och viljan att utvecklas - är naturligtvis båda av betydelse men inte alls i samma utsträckning. Den yttre motivationen påverkar inte lika mycket och framför allt inte lika långsiktigt som den inre motivationen. Jag kan få en person att göra det jag vill genom yttre belöningar men om belöningen försvinner kommer han troligtvis att sluta. Jag kan till exempel få en person att hoppa över en bänk om jag erbjuder en belöning på 1000 kronor. Han kommer antagligen att hoppa även om han inte förstår varför han ska göra det eller har någon egen vilja av att bli bra på att hoppa över bänkar. Slutar jag att betala för att han ska hoppa över bänken kommer han med största sannolikhet att sluta. Troligen kommer han dessutom bara att hoppa tillräckligt högt och bra för att få de 1000 kronorna. Om han däremot förstår varför det är viktigt att hoppa över bänken, om han själv får bestämma och lägga upp hur han skall göra det och han dessutom vill bli bättre på det - då kommer han att vara mer uthållig och bli skickligare.

Vad är då motivationen för att arbeta? Varför går du till arbetet? Egentligen? Exempel på yttre motivation kan vara prestige, att kunna skryta med en fin befattning och en hög lön, andras önskan att du ska arbeta, din önskan att få bekräftelse från dem eller viljan att göra karriär. Exempel på inre motivation kan vara att du tycker att arbetet är meningsfullt, att du kan utvecklas, bli bättre på det du gör och möjligheten till samverkan med andra människor. En bra reflektionsfråga är - om jag tar bort all yttre bekräftelse i form av prestige och pengar skulle jag då fortsätta att arbeta bara för att jag tycker att det är utvecklande och roligt?

Är du klar över syftet med ditt arbete? Drivs du av en yttre eller inre motivation? Vi tror att det är viktigt att reflektera kring dessa frågor, hitta svaren och sedan se till att syftet, självstyrningen och viljan att bli bättre harmonierar med varandra! Detta kallar vi ledarskapet över oss själva, vilket är viktigt inte bara på arbetet utan även på fritiden.

Är du en ledare? Då är dessa frågor också viktiga att reflektera kring och prata om för att leda andra. Varför går dina medarbetare till arbetet? Drivs dina medarbetare av en yttre eller inre motivation? Gör han/hon det för din skull eller för sin egen skull? Får medarbetaren lägga upp sitt arbete själv? Vill han/hon bli bättre? Påverkar svaren på dessa frågor hur länge dina medarbetare kommer att vara kvar och hur utvecklande och roligt han/hon tycker att det är? Nu pratar vi ledarskap av andra och detta är viktigt både på arbetsplatsen och i familjen om du har barn.

Hur ser det ut på ditt företag? Försöker ditt företag motivera sina medarbetare främst genom yttre motivationsfaktorer eller arbetar de med att klargöra syftet, öka graden av självstyrande och uppmuntra till lärande och utveckling? Varför går du till jobbet? Egentligen? Vad får dig att "hoppa över bänken"? Kan du lägga upp ditt arbete själv? Om du ingår i ett team, är teamet självstyrande? Har ni en vilja att ständigt bli bättre eller går det mer sin gilla gång?

Hur tror du att svaren på dessa frågor påverkar hur företaget går och hur medarbetarna mår? Dela gärna med dig av dina erfarenheter till oss både avseende hur det ser ut och hur du önskar att det skulle se ut!


1: Daniel H. Pink, född 1964, är en amerikansk författare och föreläsare. Han var vice president Al Gores förste talskrivare 1995-97 och innan dess medhjälpare till Robert Reich, Secretary of Labour.Han har skrivit tre böcker om arbetets förändrade natur: A Whole New Mind, Free Agent Nation och The Adventures of Johnny Bunko.Pinks "TED-talk" om motivation var 2011 en av de 20 mest sedda TED-föreläsningarna och 2011 nämnde Thinkers50 honom som en av de 50 mest inflytelserika managementtänkarna i världen.Vill du också ha ett bättre liv och bättre affärer?

Bättre liv. Bättre affärer. Det är vårt löfte till dig. Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om oss, hur vi arbetar för att infria vårt löfte och om våra aktuella uppdrag.
www.apricotmanagement.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@apricotmanagement.se

Telefon: 031-335 75 75
Tomas mobil: 070-773 01 30
Tomas e-post: tomas@apricotmanagement.se

Elisabets mobil: 070-773 01 37
Elisabets e-post: elisabet@apricotmanagement.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? klicka här »

Slogan