Ser brevet konstigt ut? Klicka här ยป

Bättre liv. Bättre affärer.
2013-09-12


 
 

Företagskultur som framgångsfaktor?

"Värderingar har vi redan - det arbetet är redan färdigt"
"Kulturen sitter i väggarna och den är för svår att påverka"
"Ledningen har bestämt vilka våra värderingar vi ska ha men jag kommer inte ihåg vilka de är på rak arm"
"Värderingar är bra men det vi fokuserar på är kunderna och lönsamheten"
"Vi har gått samman med ett annat företag vilket har orsakat en rad kulturkrockar som vi inte kan göra något åt"
"Värderingsarbetet har inget med våra kunder att göra"


Känner du igen något av citaten ovan?
Har du hört dem på ditt företag?
De här åsikterna speglar några vanliga åsikter om värderings- och kulturarbete i Sverige idag.

Nästan alla företag har värderingar, men för att få en värderingsdriven företagskultur som påverkar alla inom företaget och alla aspekter av affären räcker det inte med fina policydokument, visioner och värdeord på hemsidan. Vi måste börja leva efter de värderingar vi säger att vi har. Det gäller att bygga en värderingsdriven kultur där alla handlingar, alla beslut och all interaktion med kunder och andra intressenter stämmer med våra valda värderingarna.

Kultur handlar om attityder och beteenden - om hur vi tillsammans agerar, hanterar problem och kommunicerar både utåt mot våra kunder och internt mellan chefer och medarbetare. Företagskulturen är komplex och består av flera olika nivåer vilket gör att det krävs ett aktivt arbete för att förändra den. Vi kan dela upp företagskulturen i tre olika nivåer:

1. Yttre attribut och beteenden - den synliga delen av kulturen, till exempel klädstil, lokaler, bemötande, engagemang och humor .
2. Uttalade värderingar - den image som företaget vill ha och de värderingar man säger att man har
3. Underliggande tankar och övertygelser - de ofta omedvetna antaganden, övertygelser, tankar och känslor som avgör hur vi beter oss


När företag arbetar med värderingar innebär det ofta att de tar fram de uttalade värderingarna och kommunicerar dem till medarbetare och kunder (nivå 2). Man tror att värderingarna ska avspegla sig i beteendet hos medarbetarna (nivå 1) när man kommunicerat ut dem på web och i broschyrer. Oftast uteblir kulturförändringen, alla jobbar på som vanligt och värderingarna blir innehållslösa ord som låter bra och ser bra ut på hemsidan.

Många inser inte att resultatet av arbetet uteblir eftersom man försummar att arbeta med de underliggande tankarna och övertygelserna som styr beteendet (nivå 3), vilket är den viktigaste nivån för att nå en verklig förändring.

För att företagskulturen ska förändras krävs att människorna i organisationen förändras, att de tänker annorlunda och ändrar sitt sätt att förhålla sig till vissa aspekter av sitt arbete. Allra viktigast är det att ledarna genomgår en personlig transformation och ifrågasätter sina invanda tankemönster och sina gamla övertygelser. Företagskultur är en ständigt pågående utvecklingsprocess och ledarna har en avgörande roll i den processen.

2006 genomförde ACE (Allied Consultants Europe) en stor europeisk studie kring sambandet mellan värderingar och framgång. Studien omfattade 550 företag från nio olika länder, inom många branscher och av alla storlekar. I slutrapporten, In the End Values will Beat Strategy, European Value Driven Organisation Survey 2007, konstaterar författarna att värderingar kommer att bli allt viktigare. Unga medarbetare är mer livsstils- och värderingsstyrda än någonsin tidigare och i dagens transparenta informationssamhälle krävs ett helt annat förhållningssätt till kunder och medarbetare. Några nyckelresultat från studien är:

1. 67% anger att värderingar bidrar kraftigt till framgång. Inom tjänstebranschen ligger siffran på 76%..
2. Ledarskap är den viktigaste framgångsfaktorn för att få värderingar att fungera i praktiken. 79% av de framgångsrika företagen anser att kärnvärdena är synliga i ledarskapet, bara 34% av de mindre framgångsrika.
3. Framgångsrika organisationer tenderar att ha värderingar som är både internt och externt relaterade.
4. Framgångsrika organisationer lever sina kärnvärden. 63% av de framgångsrika organisationerna agerar enligt sina värderingar, bara 27% av de mindre framgångsrika.
5. Två tredjedelar av de europeiska organisationerna tror att värderingar kommer att öka i betydelse. 64% anser att värderingarna speglar kulturen och kommer att vara grunden för framgång.

Hur ser det ut där du jobbar? Har ni tydliga uttalade värderingar som genomsyrar allt ni gör och alla beslut ni tar? Har ni en företagskultur som leder till goda kundrelationer, optimal lönsamhet och engagerade medarbetare? En kultur som attraherar duktiga unga medarbetare och som uppmuntrar till kreativitet och innovation?

Vill du också ha ett bättre liv och bättre affärer?

Bättre liv. Bättre affärer. Det är vårt löfte till dig. Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om oss, hur vi arbetar för att infria vårt löfte och om våra aktuella uppdrag.
www.apricotmanagement.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@apricotmanagement.se

Telefon: 031-335 75 75
Tomas mobil: 070-773 01 30
Tomas e-post: tomas@apricotmanagement.se

Elisabets mobil: 070-773 01 37
Elisabets e-post: elisabet@apricotmanagement.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? klicka här »

Slogan