Ser brevet konstigt ut? Klicka här »

Bättre liv. Bättre affärer.
2013-11-21


 
 

Stort grattis till vinnaren av vår hemsidetävling

En enhällig jury utsåg Ing-Britt Carlsson från Chalmers Tekniska Högskola till vinnare av vår hemsidetävling. Ing-Britt vann tre timmars coachning med följande motivering till varför man skall anlita Apricot Management:

"Jag gick själv en kurs i Stress, stresshantering och meditation hos er hösten 2000. Jag har fortfarande med mig många av era visa ord, tankar och ide'er. Många företag har passerat genom åren men inget företag känns så personligt och seriöst som Apricot Management."

Tack Ing-Britt för den fantastiska motiveringen! Stort tack också till alla er andra som har deltagit i tävlingen. Vi är så glada för alla era fina ord.

Vi tackar också Markku Tapanainen från Ericsson i Tyskland och Jakob Rönnerfors från mPeira i Göteborg för väl utfört juryarbete.


Ökad produktivitet och arbetsglädje

Tittar vi 150 år tillbaka i tiden bestod befolkningen i Västeuropa till 80 procent av bönder. Idag har mindre än 1 procent av befolkningen jordbruksrelaterade arbeten men producerar fortfarande lika mycket som man gjorde i slutet på 1800-talet. Det har skett en produktivitetsökning med cirka 10 000 procent samtidigt som den genomsnittliga bonden troligen arbetar färre timmar och har en ökad livskvalitet.

Produktivitetsökningen som genomförts inom jordbruket har vi också sett inom tillverkningsindustrin där man länge har arbetat med att höja produktiviteten genom olika effektiviseringsåtgärder, som till exempel att minska på slöseri, förbättra processer och processbeskrivningar samt göra ständiga förbättringar. Metoderna som man har använt för att höja produktiviteten i tillverkningsprocesser har varit välfungerande och effektiva vilket innebär att många har försökt att tillämpa samma principer även på kunskapsarbete och tjänstemannaproduktion.

När det gäller kunskapsarbete har metoderna från tillverkningsindustrin inte fungerat så bra. Kunskapsarbete är till sin karaktär väldigt annorlunda från produktion och kräver andra metoder för att vara effektivt. När det gäller kunskapsarbete handlar det inte i första hand om att springa fortare, långa arbetsdagar eller att kämpa hårdare för att öka produktiviteten, det handlar snarare om mänskliga värden som inre motivation, kreativitet och kommunikation. Vi måste arbeta smartare inte fortare.

Allt fler människor har idag arbeten som kan kallas kunskapsarbeten och det är här den stora utvecklingen kommer att ske i framtiden. När industrins effektiviseringsmetoder inte har fungerat som man tänkt sig för grupper som ska ta sig an nya utmaningar, reflektera, utvärdera och komma med kreativa ide'er är det vanligt att man försöker lösa problemet med omorganisationer. Man hoppas att nya människor på nya platser ska bli mer motiverade och göra ett bättre jobb, men även detta har visat sig ha ytterst liten framgång. Enligt en nyligen gjord undersökning av Gallup1, avseende medarbetare världen över, så är det bara

13% som känner sig verkligt engagerade och skapar tillväxt och värde på jobbet,
63% sitter av tiden men tillför inte någon energi eller passion,
24% är uttalat negativa och fientliga till sitt företag.
Och detta trots alla omorganisationer.

Vad är då lösningen på detta problem? Ett sätt att nå fram till ökad arbetsglädje, motivation och produktivitet, är agila arbetssätt kombinerat med en utveckling av värderingar, attityder och beteenden som stöder det agila arbetssättet i vardagen. Vi har sett att detta har gett goda resultat hos våra kunder där bestående högpresterande team med stort affärsfokus har höjt produktiviteten med 2-300 procent, kortat ledtider med upp till 20 gånger och fått både nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. Eller helt enkelt - som vi brukar säga - skapat ett bättre liv och bättre affärer.


1: Klicka här för att läsa den skrämmande undersökningen av Gallup »

Vill du också ha ett bättre liv och bättre affärer?

Genom att arbeta med människorna i organisationen, deras värderingar, tankar och beteende, vill vi skapa engagerade medarbetare som mår och presterar bättre. Det leder till effektivare organisationer, nöjdare medarbetare och ökad lönsamhet.
Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om oss.
www.apricotmanagement.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@apricotmanagement.se

Telefon: 031-335 75 75
Tomas mobil: 070-773 01 30
Tomas e-post: tomas@apricotmanagement.se

Elisabets mobil: 070-773 01 37
Elisabets e-post: elisabet@apricotmanagement.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? klicka här »

Slogan