Ser brevet konstigt ut? Klicka här »

Bättre liv. Bättre affärer.
2014-06-26


 
 

Hur tar du emot feedback?

När vi är ute hos våra kunder får vi ofta höra att det är svårt och jobbigt att ta emot feedback. När andra har synpunkter på det vi gör, eller den vi är, påverkar det oss starkt. Det är naturligt att få en känslomässig reaktion på både positiv och negativ feedback.

Elisabet och jag själv reagerar lite olika på feedback. Elisabet som har en tendens att underskatta sin förmåga, tar ofta till sig negativ feedback och tycker att den stämmer samt tycker ett det positiva är överdrivet eller färgat åt det smickrande hållet. Jag själv, som har en tendens att överskatta min förmåga, tar gärna till mig allt det positiva och tycker spontant att det negativa beror på att den som ger det har missförstått vad jag menade eller av olika skäl ser saken på ett helt annat sätt.

Inget av sätten är naturligtvis ändamålsenliga, risken är att vi antingen blir ledsna och sårade och inte vill fortsätta med det vi gör eller att vi klappar oss för bröstet och intalar oss själva hur bra och duktiga vi är. Det bästa är istället om vi kan ta till oss all feedback och försöka få en så sann bild av hur jag beter mig och uppfattas av andra. Att på det sättet ”se sanningen i vitögat” är bästa sättet för att lära sig av sina misstag och kontinuerligt utveckla sig själv och det arbetsteam som jag ingår i.

Eftersom det är svårt att både ge och ta emot feedback upplever vi att det på många arbetsplatser undviks. Man pratar om varandra istället för till varandra. Man skapar smågrupper där man finner gemenskap genom att prata illa om de andra istället för att hitta orsaken till problemen och hjälpa varandra att rätta till dem. Om vi vill skapa ett framgångsrikt team är det viktigt att inte utse syndabockar, utan istället se framåt och fokusera på hur vi kan hjälpas åt att utveckla varandra och det team som vi ingår i.

Elisabet och jag har hjälpts åt att försöka hitta en så nyanserad bild som möjligt och inte ramla i fällan att tro att den spontana och instinktiva reaktionen är den rätta. Vi har tränat på att lyssna och försöka förstå all feedback, att fråga så många som möjligt samt tillsammans sätta av tid för att diskutera och komma fram till vad vi kan förbättra till nästa gång.

Ett bra sätt att kontinuerligt ge feedback till varandra i ett team är att i slutet av varje möte gå laget runt och ge varandra feedback. Ett tips är då att alltid ta emot feedbacken utan att argumentera. Du kan fråga om fler tycker så eller om någon tycker annorlunda. Då får du en mer nyanserad bild på feedbacken.

Om du är en person som har en tendens att underskatta din förmåga behöver du fokusera på att ta till dig av det positiva och lita på att det som sägs är sant. Om du är en person som har en tendens att överskatta din förmåga behöver du istället lyssna och försöka förstå den negativa kritiken som framförs och prova att göra annorlunda nästa gång.

Kom ihåg att alltid tacka för den feedback som du får, det ökar chansen att få mer feedback i framtiden. Börjar du förklara eller försvara dig, kommer de andra att tröttna och upphöra med sina förbättringsförslag.

I agila team är feedbacken inbyggd i arbetsmetoden. Där arbetar vi med regelbundna reflektioner där man listar allt som varit bra och allt som kan göras bättre till nästa gång samt konkreta handlingsplaner för hur detta ska ske i praktiken. .

Hur reagerar du på feedback? Lyssnar du och försöker ta till dig och förstå den feedback du får? Ser du sanningen i vitögat?

Hur är klimatet i er arbetsgrupp? Pratar ni med varandra och ger feedback med omtanke för att hjälpa varandra att ständigt bli bättre?

Vilken skillnad tror du att det gör för produktivitet och arbetsglädje hur vi hanterar feedback och teamwork i organisationen?

Skriv gärna till oss och berätta om dina erfarenheter så kan vi lära oss av dig och kanske få uppslag till kommande nyhetsbrev.Vill du också ha ett bättre liv och bättre affärer?

Genom att arbeta med människorna i organisationen, deras värderingar, tankar och beteende, vill vi skapa engagerade medarbetare som mår och presterar bättre. Det leder till effektivare organisationer, nöjdare medarbetare och ökad lönsamhet.
Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om oss.
www.apricotmanagement.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@apricotmanagement.se

Tomas: 070-773 01 30
tomas@apricotmanagement.se

Elisabet: 070-773 01 37
elisabet@apricotmanagement.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? klicka här »

Slogan