Ser brevet konstigt ut? Klicka här »

Bättre liv. Bättre affärer.
2015-02-26


 
 

Det enda mätetalet du behöver för att skapa tillväxt

Enligt forskaren Frederick F Reichheld så behöver du bara ha koll på ett enda mätetal för att skapa tillväxt. Istället för att använda komplexa enkäter som Nöjd Kund Index, så kan du ställa en enkel fråga som det tar 20 sekunder att svara på och du vet direkt hur kunderna uppfattar ditt företag/varumärke.

Problemet med Nöjd Kund Index är att det tar lång tid att svara på och kostar mycket pengar och många menar att det kan vara svårt att analysera. Detta stärks av Reichhelds forskning.

Vad är Net Promoter Score?

Reichheld har funnit och kommit fram till att ”Net Promoter Score” är det mest signifikanta och utslagsgivande mätetalet för att avgöra en organisations tillväxt. Frågan som ställs är helt enkelt ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera XX till en vän eller kollega”. Världsklassföretag har enligt Reichhelds forskning en Net Promoter Score på 75 till dryga 80 procent.

Det här kanske du redan visste. Det intressanta är, att förutom att mäta vad kunderna tycker om en produkt eller varumärke, så kan vi även mäta vad medarbetarna tycker om vårt nuvarande arbetssätt, på ett lika enkelt sätt. Det visar oss snabbt hur engagerade medarbetarna är och det är också ett effektivt mätetal för att se vilken tillväxt man har. Det är intressant att mäta både internt och externt för att förstå sambandet och/eller olikheterna mellan den inre företagskulturen och kundernas yttre uppfattning.

Påverkar medarbetarnas engagemang?

Enligt survey-företaget Gallup betyder skillnaden i medarbetarengagemang väldigt mycket för produktivitet, tillväxt och lönsamhet. Skillnaden mellan översta och lägsta kvartil medarbetarengagemang i deras undersökning ”State of the Global workplace 2013” var:
Lönsamhet 22%
Produktivitet 21%
Kvalitet 41 %
Omsättning 25% stora bolag, 65% små bolag

Tror du att det hänger ihop med vad kunderna tycker om bolaget?

Våra erfarenheter

Vi hjälper våra kunder att skapa ett bättre liv och bättre affärer och vi har i våra förändringsprojekt regelbundet börjat använda Net Promoter Score, ibland internt på nuvarande arbetssätt, ibland externt på produkt/varumärke och ibland, vilket vi rekommenderar, på både och.

Net Promoter Score visar tydligt var företaget står i sin förändring. I samband med ett större förändringsarbete är det normalt att värdet går ner, eftersom medarbetarna ofta upplever osäkerhet och förvirring. När vi uppmärksammar och förstår detta kan vi driva förändringsarbetet framåt på ett bättre sätt genom att sätta in rätt åtgärder, tydliggöra visionen och fortsätta arbetet framåt. När Net Promotor Score höjs vet vi att vi är på rätt väg och når vi höga resultat vet vi att vi har bra förutsättningar för tillväxt och framgång.

Hur ser det ut i ditt företag?

Hur ser det ut i din organisation?
Vilka mätetal använder ni?
Tror du att engagemang påverkar?
Tror du också att det är bra att regelbundet mäta förändringsarbetet?

Skriv gärna till oss och berätta om dina erfarenheter!
Vill du också ha ett bättre liv och bättre affärer?

Genom att arbeta med människorna i organisationen, deras värderingar, tankar och beteende, vill vi skapa engagerade medarbetare som mår och presterar bättre. Det leder till effektivare organisationer, nöjdare medarbetare och ökad lönsamhet. Eller som vi brukar säga, till bättre liv och bättre affärer.

Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om oss.
www.apricotmanagement.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@apricotmanagement.se

Tomas: 070-773 01 30
tomas@apricotmanagement.se

Elisabet: 070-773 01 37
elisabet@apricotmanagement.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? klicka här »

Slogan